yabovip2008亚博网站官方
yabovip2008亚博网站官方

yabovip2008亚博网站官方

公司拥有yabovip2008亚博网站官方专业承包一级资质,可承担下列yabovip2008亚博网站官方的施工: 

1)yabovip2008高度60 米以上; 

2)yabovip2008单跨跨度30 米以上;  

3)网壳、网架结构短边边跨跨度50 米以上;

4)单体yabovip2008亚博网站官方yabovip2008总重量4000 吨以上; 

5)单体建筑面积30000 平方米以上。